Logowanie do programu POIF

Wprowadź login w poniższe pole


Kliknij znak zapytania znajdujący się w prawym górnym rogu jeśli potrzebujesz pomocy.Bezpieczne logowanie do Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych:
  • upewnij się że adres strony zaczyna się od https:// a w oknie przeglądarki widoczna jest zamknięta kłódka, symbolizująca szyfrowane połączenie chronione ważnym certyfikatem
  • nigdy nie ignoruj ostrzeżeń przeglądarki o błędnym certyfikacie
  • pamiętaj, że POIF nigdy nie żąda podania całego hasła podczas logowania
  • jeżeli coś Cię zaniepokoi lub potrzebujesz wsparcia w zakresie POIF, napisz wiadomość na adres poif@bgk.pl.
Uwaga na fałszywe strony internetowe, informacje rozsyłane w wiadomościach e-mail i SMS.
Jeśli chcesz zgłosić niestandardowe lub podejrzane zdarzenie, skorzystaj z bezpiecznych kanałów komunikacji z bankiem.