Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWyciągi bankowe BGKDodawanie wyciągów bankowych BGK

Dodawanie wyciągów bankowych BGK

Do programu należy wprowadzić wyciąg za każdy miesiąc, w którym wystąpiły przelewy, w ramach rachunków, do którego BGK ma pełnomocnictwo.

W celu dodania wyciągu należy wyświetlić listę wyciągów klikając tutaj lub uruchomić ją poprzez menu: Menedżer > Wyciągi.

Następnie należy wybrać przycisk dodaj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Na ekranie wyświetli się formularz, który należy odpowiednio uzupełnić.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.