Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWyciągi bankowe BGKPrzelewy w wyciągach bankowych BGKWprowadzenie przelewów do danego wyciągu

Wprowadzenie przelewów do danego wyciągu

Do aplikacji należy wprowadzić każdy przelew w ramach wyciągu, do którego BGK ma pełnomocnictwo.

W celu dodania przelewu należy wyświetlić listę wyciągów klikając tutaj lub uruchomić ją poprzez menu: Menedżer > Wyciągi.

Należy wybrać przycisk przelewy, który znajduje się obok danego wyciągu, następnie przycisk dodaj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Na ekranie wyświetli się formularz, który należy odpowiednio uzupełnić.

Należy pamiętać, aby wszystkie wymagane na formularzu informacje były odwzorowaniem stanu faktycznego, tj. data, kwota, numer rachunku oraz opis były tożsame z tymi zawartymi w systemie księgowym. W przypadku ewidencji kwot, wpływy na rachunek należy podawać, jako wartości dodatnie, obciążenia zaś ze znakiem minus (-)

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.

Więcej informacji

Importowanie danych