Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWyciągi bankowe BGKPojęcia związane z rozliczaniem przelewów

Pojęcia związane z rozliczaniem przelewów

Przelew – pojedyncza transakcja, polegająca na przekazaniu określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na rachunek bankowy odbiorcy (beneficjenta).

Przepływ – odpowiednio zaewidencjonowane/ dowiązane kwoty składające się na całkowitą wartość przelewu.

Przepływ pozasprawozdawczy – przepływ, który ze sprawozdawczego punktu widzenia jest nieistotny, tj. taki, który musi być zaewidencjonowany w POIF natomiast nie wpływa on na dane sprawozdawcze, np. pobranie i zwrot opłat/ prowizji, założenie lokaty, zwrot kapitału z lokaty itp.

Błędny przepływ - to przepływ, który z punktu widzenia rozliczeń między stronami nie istnieje.