Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWyciągi bankowe BGKZmiana daty przy rozliczaniu przepływów

Zmiana daty przy rozliczaniu przepływów

Na ekranie dowiązywania poszczególnych przepływów do właściwych Umów, data znajdująca się pod polem wyboru Umowy podstawia się automatycznie i jest tożsama z datą przelewu. Użytkownik ma możliwość zmiany tej daty na inną. Takie rozwiązanie należy zastosować np. w przypadku ewidencji nadpłat. Należy pamiętać, aby datę wpisać w odpowiednim formacie tj. rrrr-mm-dd.