Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWyciągi bankowe BGKUsuwanie przelewów

Usuwanie przelewów

Ważne!!! Aby usunąć przelew należy w pierwszej kolejności usunąć rozliczone w jego ramach przepływy.

W celu usunięcia przelewu należy wybrać odpowiedni wyciąg, następnie przy właściwym przelewie nacisnąć przycisk usuń.