Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWyciągi bankowe BGKPrzelewy w wyciągach bankowych BGKUsuwanie przepływów

Usuwanie przepływów

Rozpisany przelew zaewidencjonowany zostaje jako przepływ i widoczny jest w zakładce Przepływy Finansowe.

Usuwanie błędnego przepływu odbywa się na ekranie rozliczenia przelewu.

Aby usunąć przepływ należy wybrać odpowiedni wyciąg, następnie właściwy przelew i nacisnąć przycisk rozlicz. Na ekranie wyświetli się uprzednio dowiązany przelew. Następnie należy wybrać przycisk , który znajduje się obok pola wyboru działania. Dowiązanie zostanie usunięte z ekranu rozliczenia.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk rozlicz.

Aby zweryfikować czy zmiany zostały zapisane a przepływ usunięty należy, po odświeżeniu ekranu, przeglądarki (F5) wejść na listę przepływów klikając tutaj lub korzystając z menu: Menedżer > Przepływy