Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWyciągi bankowe BGKPrzelewy w wyciągach bankowych BGKEwidencja przepływu pozasprawozdawczego

Ewidencja przepływu pozasprawozdawczego

W celu zaewidencjonowania przepływu, który ze sprawozdawczego punktu widzenia jest nieistotny tj. taki, który musi być zaewidencjonowany w POIF natomiast nie wpływa on na dane sprawozdawcze, należy w wierszu znajdującym się obok daty, z listy rozwijalnej wybrać odpowiednią nazwę przepływu, a następnie wpisać odpowiednią kwotę.

Podczas opisywania przelewów zawsze ostatnią kategorią przepływów są przepływy błędne, tj. takie które z punktu widzenia rozliczeń między stronami nie istnieją.