Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWyciągi bankowe BGKCzym są przelewy/ przepływy błędne

Czym są przelewy/ przepływy błędne

O błędnym przelewie/ przepływie mówimy wówczas, gdy nie jest on w powiązany z żadną z zawartych Umów, pochodzi od nieznanego odbiorcy, nie ma żadnego wpływu na rozliczenia między stronami.