Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWyciągi bankowe BGKPrzelewy w wyciągach bankowych BGKAutomatyczne dopasowywanie tych samych przelewów, czyli mechanizm tzw. „Transakcji bliźniaczych”

Automatyczne dopasowywanie tych samych przelewów, czyli mechanizm tzw. „Transakcji bliźniaczych”

Koncepcja "Transakcji bliźniaczych" została wprowadzona w celu usprawnienia ewidencji i rozliczenia przepływów w aplikacji. Polega na automatycznym dopasowywaniu tych samych transakcji, które występują na różnych wyciągach bankowych. Znaczenie ma pierwszeństwo w rozpisywaniu danej transakcji. Podstawą jest założenie, że jeden „bliźniak” jest ważniejszy, wówczas potrzeba rozliczenia przelewu leży tylko po jednej ze stron.

Przyjmujemy założenie, że przelew transzy od Menadżera do Pośrednika Finansowego pojawi się na dwóch wyciągach - Menadżera - jako transakcja wychodząca oraz na Pośrednika - jako transakcja przychodząca.

Te dwie transakcje w aplikacji zostały powiązane relacją bliźniaczą. Jest ona do wykrycia przez:

  • rachunek nadawcy jednej strony jest identyczny z odbiorcą drugiej strony,
  • identyczny jest opis przelewu,
  • identyczna jest kwota przelewu,
  • data jest oddalona o maksymalnie kilka dni z tym, że zawsze przychodząca jest po wychodzącej - nigdy odwrotnie.

Takie sparowanie bliźniaków oznacza, że rozpisanie przelewu wykonuje jedna ze stron. W praktyce wygląda to następująco:

  • Menadżer importuje swoją historię transakcji
  • Pośrednik Finansowy importuje swoją historię transakcji
  • Rusza poszukiwanie bliźniaków
  • Bliźniaki są odpowiednio oznaczane
  • Wystarczy, aby tylko jedna stron dokonała rozpisania przepływów w danym przelewie - u bliźniaka powiązanie pojawia się automatycznie.

Więcej Informacji:

Rodzaje bliźniaków

Brak możliwości rozliczenia przelewu