Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWyciągi bankowe BGKPrzelewy w wyciągach bankowych BGKAutomatyczne dopasowywanie tych samych przelewów, czyli mechanizm tzw. „Transakcji bliźniaczych”

Pierwszeństwo w rozpisywaniu transakcji czyli „Rodzaje bliźniaków”

Główna zasada "Transakcji bliźniaczych" zakłada, że jeden z „bliźniaków” jest ważniejszy, tym samym potrzeba rozliczenia transakcji leży tylko po jednej ze stron.

Ważniejszy bliźniak występuje w przelewach występujących między różnymi instytucjami. Strona inicjująca przelew jest ważniejszym bliźniakiem i to ona inicjuje proces rozliczenia transakcji. Od tej zasady jest kilka odstępstw np. przelewy od Ostatecznych odbiorców do Pośrednika Finansowego.

Zasada ważniejszego bliźniaka nie ma zastosowania w przypadku przelewów wewnętrznych. W przypadku przelewów między rachunkami należącymi do tej samej instytucji wystarczy, aby dana transakcja rozliczona została na jednym z wyciągów bankowych np. wyciągu obciążanym. To samo rozliczenie pojawi się przy tej samej transakcji wyciągu uznawanego. W przypadku wprowadzenia zmiany na jednym z wyciągów zostanie ona zastosowana również na drugim.