Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWyciągi bankowe BGKRozpisanie przelewu na przepływy

Rozpisanie przelewu na przepływy

Aby rozpisać przelew na przepływy, należy wybrać z menu: Menedżer > Wyciągi

Na ekranie pojawi się lista wprowadzonych uprzednio do programu wyciągów bankowych. Do wyświetlenia wszystkich przelewów uwzględnionych w ramach jednego wyciągu bankowego należy użyć przycisku przelewy (rozpisywanie przelewów na przepływy możliwe jest dopiero po wprowadzeniu transakcji do danego wyciągu).

W celu rozpisania przelewu bankowego na poszczególne przepływy należy przy odpowiedniej transakcji nacisnąć przycisk rozlicz lub skorzystać z funkcji masowego rozliczania przelewów.

Wyświetli się ekran służący do dowiązywania poszczególnych przepływów do właściwych Umów. Należy wybrać przycisk +, następnie klikając w >>>wybierz<<< pojawi się lista, z której należy wybrać odpowiedni numer Umowy, której dotyczy przepływ.

Podczas wyboru umowy, na bazie danych historycznych (bazując na numerze IBAN) mechanizm próbuje sam dopasować umowę do transakcji. Na liście rozwijalnej pierwsze wyświetlą się numery proponowane, a poniżej wszystkie. Jeżeli Użytkownik nie wybierze żadnej, a istnieje tylko jedna pasująca propozycja wg historii, mechanizm automatycznie dobierze ją do przepływu.

Całkowitą kwotę lub jej odpowiednią część należy wpisać pod właściwym tytułem.

Aby przypisać całkowitą kwotę do jednej Umowy można skopiować wartość przelewu i wkleić pod odpowiedni tytuł.

Jeżeli żaden z wyświetlonych na ekranie tytułów nie odpowiada faktycznemu przepływowi należy go zaewidencjonować jako przepływ pozasprawozdawczy

Użytkownik ma również możliwość:

  • dowiązania jednego przelewu do kilku Umów poprzez ponowne naciśnięcie przycisku +, następnie ewidencję w odpowiednich kwotach
  • zmianę daty poprzez zaznaczenie na ekranie wyświetlonej oraz nadpisanie prawidłowej w formacie rrrr-mm-dd.

Należy pamiętać, że całkowita kwota musi być odpowiednio dowiązana, opisana właściwym tytułem oraz prawidłową datą. Wówczas wiersz zawierający informację o wybranym przelewie podświetli się kolorem zielonym.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk rozlicz.

Listę przepływów finansowych znajdziesz tutaj lub korzystając z menu: Menedżer > Przepływy

Więcej informacji

Zmiana daty przy rozliczaniu przepływów

Czym są przelewy/ przepływy błędne

Pojęcia związane z rozliczaniem przelewów

Brak możliwości rozliczenia przelewu

Usuwanie przepływów

Ewidencja i rozliczanie nadpłat