Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWynagrodzenie BGKNaliczanie wynagrodzenia kwartalnego BGK do działania – za bieżący kwartał, tzw. ścieżka zwykła

Naliczanie wynagrodzenia kwartalnego BGK do działania – za bieżący kwartał, tzw. ścieżka zwykła

Wraz z końcem kolejnego kwartału należy przygotować naliczenie wynagrodzenia za ostatni kwartał w ramach działania.

W tym celu należy wejść na podsumowanie informacji o danym Działaniu.

Należy wejść na listę Działań klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Menedżer > Działania.

Na ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniego Działania. Ns W polu Wynagrodzenie kwartalne w działaniach znajdują się dwa przyciski:

  1. nalicz za RRRR/Q/X (w kolejnych kwartałach nazwa będzie się zmieniać) – pozwala na obliczenie wynagrodzenia za obecny kwartał (nie ma możliwości jego edycji) – po naciśnięciu wynagrodzenie zostanie automatycznie obliczone dla tego kwartału, oraz nastąpi przekierowanie na ekran podsumowania Wynagrodzenie kwartalne w działaniach;
  2. nalicz za kwartał... pozwala na obliczenie wynagrodzenia za dowolny kwartał, w którym wystąpiły rozliczone transakcje mające wpływ na jego wysokość. Po wybraniu opcji nalicz za kwartał… wyświetli się formularz z wypełnionym polem wyboru działania (zaznaczone szarym kolorem) i niezbędnym do wypełnienia polem kwartał. Po dokonaniu odpowiedniego wyboru oraz zatwierdzeniu za pomocą przycisku dodaj wynagrodzenie zostanie naliczone, a użytkownik przeniesiony z powrotem na ekan podsumowania danego Działania. W polu Wynagrodzenie kwartalne w działaniach pojawi się nowy wiersz - dotyczący kwartału, za który dokonano naliczenia, z wartością zerową. Wartość ta ulega zmianie w momencie zawnioskowania wynagrodzenia. Aby przejść dalej należy kliknąć (całka) przy dodanym wierszu. Wyświetlony zostanie ekran podsumowania Wynagrodzenie kwartalne w działaniach.