Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWynagrodzenie BGKSłowniczek

Słowniczek

  • Górka” – nadpłata wynagrodzenia PF wynikająca ze zmian w ramach rozliczeń wynikających ze sprawozdawczości w poprzednich kwartałach,
  • Dołek” – niedopłata wynagrodzenia PF wynikająca ze zmian w ramach rozliczeń wynikających ze sprawozdawczości w poprzednich kwartałach,
  • naliczone wynagrodzenie zawnioskowane – wynagrodzenie wynikające z obliczeń POIF,
  • różnice w wynagrodzeniu zawnioskowanym – różnica między poprzednim, a bieżącym wynagrodzeniem dla danego kwartału i danego działania,
  • przeniesienia wynagrodzenia zawnioskowanego – ręcznie wprowadzona wartość różnicy naliczenia wynagrodzenia pomiędzy kwartałem z górką/dołkiem a kwartałem, w którym ma nastąpić potrącenie/rekompensata,
  • wnioskowane wynagrodzenie – takie naliczenie przy, którym oznaczono w polu "zawnioskowano" na wartość "tak",
  • bilans różnic i przeniesień – suma różnic i przeniesień mówiąca o tym czy rozliczenie wynagrodzenia w danym działaniu nie wymaga (jeśli jest zero) żadnych przeniesień, lub wymaga ich (jeśli bilans jest różny od zera).