Podręcznik użytkownika

PodręcznikFinanseWynagrodzenie BGKPrzenoszenie górki/dołka (powstałych różnic) do zamkniętego kwartału

Przenoszenie górki/dołka (powstałych różnic) do zamkniętego kwartału

Różnice w wynagrodzeniu powstały np. w 2017Q3. Na podstawie ustaleń zapadła decyzja by różnicę zaksięgować w przeszłym wynagrodzeniu za 2017Q4. Aktualnie kwartał ten jest już zamknięty – nie będzie do niego robione bieżące naliczenie (tj. ścieżka zwykła).

Aby przenieść różnicę należy mieć na ekranie otwarte naliczenie wynagrodzenia. Należy więc wejść na podsumowanie odpowiedniego działania, następnie z sekcji "Wynagrodzenie kwartalne w działaniach" przy kwartale w którym należy uwzględnić różnicę (tj. przykładowo 2017Q4) kliknąć w całkę ∭ co spowoduje przejście na ekran podsumowania Wynagrodzenie kwartalne Tam należy kliknąć przycisk [ nalicz ponownie za ten kwartał, tj. 2017Q4 ].

Wynagrodzenie zostanie naliczone jednak należy pamiętać, że nie pojawi się ono na ekranie jeśli będzie identyczne z dotychczasowym naliczeniem.

Nie mogą istnieć dwa identyczne naliczenia jedno po drugim dla tego samego działania.

Nie mogą istnieć dwa niezawnioskowane naliczenia dla tego samego działania.

Sytuacja I – nowe naliczenie nie było identyczne i zostało dodane

Po dodaniu nowych wartości naliczenia na ekranie Wynagrodzenie kwartalne dalsze postępowanie jest analogiczne jak do zwykłej ścieżki. Kwotę przeniesień należy odpowiednio wpisać podczas edycji otwartego wyliczenia, po zatwierdzeniu całość wynagrodzenia zostanie uwzględniona.

Sytuacja II – nowe naliczenie było identyczne w stosunku do ostatniego i nie zostało zapisane

W tej sytuacji należy wymusić powstanie kopii ostatniego naliczenia poprzez naciśnięcie przycisku [ powiel ostatnie naliczenie ], który znajduje się na ekranie Wynagrodzenie kwartalne Po jego wybraniu pojawi się nowe naliczenie identyczne z poprzednim (tj. bez żadnych różnic w kwocie wynagrodzenia naliczonego – ale będzie to naliczenie otwarte. Należy uruchomić jego edycję i wprowadzić odpowiednie zmiany w polach "przeniesienie podstawowe" oraz "przeniesienie oparte na wynikach" oraz zatwierdzić zmieniając pole "zawnioskowana" z wartości z "tick" na "tick". Następnie zapisać zmiany.