Podręcznik użytkownika

PodręcznikOdbiorcaUmowy z OdbiorcamiDodawanie Umowy z Odbiorcą

Dodawanie Umowy z Odbiorcą

Aby dodać Umowę z Odbiorcą należy wyświetlić listę Umów klikając tutaj lub uruchomić z menu: Odbiorca > Umowy z Odbiorcami.

Następnie należy wybrać przycisk dodaj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Na ekranie wyświetli się formularz, który należy odpowiednio uzupełnić.

Podczas uzupełniania formularza należy mieć na uwadze, że pole uczestnik ma zostać wypełnione tylko, gdy wsparcie dla Odbiorcy udzielone zostało w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.