Podręcznik użytkownika

PodręcznikOdbiorcaUmowy z OdbiorcamiUzupełnianie/Modyfikacja danych w Umowie Inwestycyjnej

Uzupełnianie/Modyfikacja danych w Umowie Inwestycyjnej

W celu dokonania uzupełnienia lub modyfikacji danych należy wejść na podsumowanie informacji o umowie z Ostatecznym Odbiorcą .

W tym celu należy wyświetlić listę Umów z Odbiorcami klikając tutaj lub uruchomić ją poprzez menu: Odbiorca > Umowy z Odbiorcami

Na ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniej Umowy z Odbiorcą.

Następnie należy wybrać przycisk Wydarzenia, który znajduje się obok tytułu ekranu.

Proces wprowadzania danych należy rozpocząć wybierając przycisk dodaj.

Na ekranie wyświetli się formularz z typem wydarzenia. Należy wybrać odpowiednie i nacisnąć przycisk dodaj.

Na ekranie wyświetli się kolejny formularz ze szczegółami danego wydarzenia, który należy odpowiednio uzupełnić.

Ostatnim krokiem, który należy wykonać jest przekazanie dodanego wydarzenia do kolejki poprzez naciśnięcie przycisku do kolejki

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.