Podręcznik użytkownika

PodręcznikOdbiorcaUmowy z OdbiorcamiRozliczenie kwoty umowy

Rozliczenie kwoty umowy

W celu rozliczenia kwoty umowy, należy wejść na podsumowanie informacji wybranej Umowy z Odbiorcą.

W tym celu należy wejść na listę umów z Odbiorcami klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Odbiorca > Umowy z Odbiorcami.

Ne ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniego Odbiorcy.

Następnie należy wybrać przycisk Udokumentowane wydatki, który znajduje się obok tytułu ekranu.

Proces należy rozpocząć wybierając przycisk dodaj znajdujący się obok tytułu ekranu. Na ekranie wyświetli się formularz, który należy uzupełnić o właściwe dane.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj znajdujący się na dole formularza.

Po zaakceptowaniu wprowadzonych wartości wyświetli się lista z poszczególnymi kwotami rozliczeń w ramach danej umowy.

Bieżąca kwota rozliczenia widoczna jest na ekranie podsumowującym wybraną Umowę z Odbiorcą w polu udokumentowane wydatki [PLN].