Podręcznik użytkownika

PodręcznikOdbiorcaCentralny rejestr OdbiorcówAwaryjne dodawanie Beneficjenta

Awaryjne dodawanie Beneficjenta

W celu awaryjnego dodania do bazy programu Beneficjenta należy wejść na listę Beneficjentów klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Odbiorca > Centralny Rejestr Odbiorców.

Na ekranie pojawi się tabela z listą Beneficjentów.

Następnie należy wybrać przycisk awaryjne dodawanie, który znajduje się obok tytułu ekranu. Na ekranie wyświetli się formularz, który należy odpowiednio uzupełnić.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.

Należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności, aby wprowadzić Beneficjenta trzeba skorzystać z mechanizmu dodawania Beneficjenta za pomocą mechanizmu importu z bazy GUS.