Podręcznik użytkownika

PodręcznikOdbiorcaCentralny rejestr OdbiorcówDodawanie adresów Odbiorcy

Dodawanie adresów Odbiorcy

W celu dodania odpowiedniego adresu rejestrowego, korespondencyjnego lub miejsca prowadzenia działalności należy wejść na podsumowanie informacji o danym Odbiorcy.

W tym celu należy wyświetlić listę Odbiorców klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Odbiorca > Centralny Rejestr Odbiorców.

Na ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniego Odbiorcy.

Poszczególne adresy można dodać korzystając z dwóch lokalizacji na ekranie:

  1. Wybierając przycisk Adresy Odbiorcy, który znajduje się obok tytułu ekranu. Proces wprowadzania należy rozpocząć wybierając przycisk dodaj adres.
  2. Obok tytułu pola Adresy Odbiorcy należy wybrać przycisk dodaj adres.

Na ekranie wyświetli się formularz, który należy odpowiednio uzupełnić.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.