Podręcznik użytkownika

PodręcznikOdbiorcaCentralny rejestr OdbiorcówDodawanie Beneficjenta za pomocą mechanizmu importu z bazy GUS

Dodawanie Beneficjenta za pomocą mechanizmu importu z bazy GUS

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia do bazy programu Beneficjenta znając jego NIP, KRS bądź Regon. W tym celu należy wejść na listę Beneficjentów klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Odbiorca > Centralny Rejestr Odbiorców.

Na ekranie pojawi się tabela, z listą Beneficjentów.

Następnie należy wybrać przycisk dodaj Odbiorcę, który znajduje się obok tytułu ekranu.

Na ekranie wyświetli się KRS, NIP i Regon. Należy zaznaczyć odpowiednią nazwę, następnie w polu powyżej wprowadzić numer.

Użytkownik ma możliwość wyszukania z danej kategorii jednego lub wielu podmiotów jednocześnie. Wpisując poszczególne numery należy oddzielić je znakiem innym niż liczba.

Do zatwierdzenia służy przycisk pobierz dane podmiotów.

Na dole ekranu zostanie wyświetlona tabela z podstawową informacją o Beneficjencie.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Aby wprowadzić Beneficjenta do Centralnego Rejestru Beneficjentów należy użyć przycisku dodaj, który znajduje się obok informacji o danym podmiocie lub skorzystać z funkcji masowego dodawania.

W sytuacji, gdy dany podmiot figuruje już w rejestrze, przy informacji o Beneficjencie wyświetli się przycisk sprawdź, który pozwoli na weryfikacje i porównanie danych o wybranym Odbiorcy z informacjami zawartymi w bazie GUS.