Podręcznik użytkownika

PodręcznikOdbiorcaCentralny rejestr OdbiorcówDodawanie osób Odbiorcy

Dodawanie osób Odbiorcy

W celu dodania właściciela, reprezentanta lub pracownika Odbiorcy należy wejść na podsumowanie informacji o danym Odbiorcy.

W tym celu należy wyświetlić listę Odbiorców klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Odbiorca > Centralny Rejestr Odbiorców.

Na ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniego Odbiorcy.

Poszczególne osoby można dodać korzystając z dwóch lokalizacji na ekranie:

  1. Wybierając przycisk Osoby u Odbiorcy, który znajduje się obok tytułu ekranu. Proces wprowadzania należy rozpocząć wybierając przycisk Dodawanie osoby.
  2. Obok tytułu pola Osoby u Odbiorcy należy wybrać przycisk Dodawanie osoby.

Na ekranie wyświetli się formularz, który należy odpowiednio uzupełnić.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj osobę.