Podręcznik użytkownika

PodręcznikOdbiorcaCentralny rejestr OdbiorcówWeryfikacja Odbiorcy w bazie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

Weryfikacja Odbiorcy w bazie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

W celu weryfikacji i porównania danych o wybranym Odbiorcy z informacjami zawartymi w bazie GUS, należy wejść na podsumowanie informacji o wybranym Odbiorcy.

W tym celu należy wejść na listę Odbiorców klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Odbiorca > Centralny Rejestr Odbiorców

Na ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniego Odbiorcy, a następnie kliknąć ikonkę GUS, która znajduje się obok tytułu ekranu.

Na ekranie wyświetli się tabela zawierająca dane wprowadzone uprzednio do Centralnego Rejestru Odbiorców (CRB) oraz dane z GUS.

Jeżeli wystąpią różnice na poszczególnych danych odpowiedni wiersz lub wiersze zostaną podświetlone kolorem czerwonym, a tym samym wymagają dodatkowej weryfikacji.