Podręcznik użytkownika

PodręcznikOdbiorcaCentralny rejestr OdbiorcówWyświetlanie informacji o Pomocy Publicznej

Wyświetlanie informacji o Pomocy Publicznej

W celu wyświetlenia ostatniej pobranej informacji o udzielonej danemu Odbiorcy Pomocy Publicznej, należy wejść na podsumowanie informacji o wybranym Odbiorcy.

W tym celu należy wejść na listę Odbiorców klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Odbiorca > Centralny Rejestr Odbiorców.

Na ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniego Odbiorcy, a następnie kliknąć ikonkę Udzielona pomoc publiczna.

W przypadku braku otrzymanej przez danego Odbiorcy pomocy wyświetlony przez system ekran nie będzie zawierał żadnych danych.

W przypadku otrzymanej przez danego Odbiorcy pomocy, system wyświetli ekran z listą wcześniej uzyskanych form wsparcia, które mogły już taką pomoc stanowić.

Więcej informacji