Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikUmowy PF z BGKNumery rachunków technicznych i tytuły spłat

Numery rachunków technicznych i tytuły spłat

Niezwłocznie po zawarciu Umowy z Pośrednikiem Finansowym, Menadżer otwiera sześć rachunków technicznych dla rozliczeń z tytułu danej Umowy Operacyjnej.

W celu ujednolicenia procesu oraz poprawnej ewidencji spłat przygotowany został ekran Przelewy do FF, zawierający szczegółową informację na temat poszczególnych transakcji wraz z numerem rachunku i tytułem przelewu.

Aby przejść do ekranu należy wejść na podsumowanie informacji o danej Umowie PF z BGK.

W tym celu należy wyświetlić listę Umów PF z BGK klikając tutaj lub uruchamiając ją poprzez menu: Pośrednik > Umowy PF z BGK.

Na ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniej Umowy.

Następnie należy wybrać przycisk Przelewy do FF, który znajduje się obok tytułu ekranu.

Należy pamiętać, aby przekazując do Menadżera poszczególne spłaty ich tytuły odpowiadały tym udostępnionym na niniejszym ekranie.

Jednocześnie Menadżer zaznacza, że rachunki techniczne są otwierane wyłącznie dla celów ewidencyjnych i nie stanowią rachunków bieżących Pośrednika Finansowego w rozumieniu ustawy – Prawo Bankowe, stąd ich otwieranie nie wymaga zawierania dodatkowych umów rachunków bankowych między Pośrednikiem Finansowym a Menadżerem.