Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikUmowy PF z BGKWybór odpowiedniej Umowy

Wybór odpowiedniej Umowy

Aby przystąpić do pracy w ramach odpowiedniej Umowy należy po zalogowaniu do aplikacji wybrać przycisk kopia: nr_umowy. Po naciśnięciu wyświetli się lista wszystkich Umów, do których Użytkownik ma dostęp. Następnie należy wybrać właściwy numer.

Jeżeli Użytkownik wybierze z listy dostępnych umów opcję kopia: wszystkie wtedy na ekranach będą wyświetlane dane wszystkich zawartych Umów Operacyjnych.

Należy pamiętać, aby po każdym zalogowaniu do POIF zweryfikować numer Umowy w ramach, której ma odbywać się praca.