Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikUmowy PF z BGKEkran rozliczania nadpłat

Ekran rozliczania nadpłat

Mechanizm pozwala na rozliczenie nadpłat zaewidencjonowanych wyłącznie na Rachunku Bankowym Zwrotów Jednostkowych Pożyczek.

Aby zweryfikować, a następnie rozliczyć zaewidencjonowane w POIF nadpłaty należy wejść na podsumowanie informacji o danej Umowie PF z BGK.

Następnie przejść do ekranu rozliczania nadpłat, poprzez przycisk Nadpłaty, który znajduje się obok tytułu ekranu.

Na ekranie wyświetli się lista wszystkich zaewidencjonowanych w ramach danej Umowy nadpłat.Lista wskazuje rodzaj nadpłat ze względu na ich wcześniejszą ewidencję:

 1. Nadpłaty sprawozdawcze
 2. Nadpłaty pozasprawozdawczeSposób rozliczania nadpłat:

 1. Nadpłaty sprawozdawcze wprowadzone, jako nadpłata od Odbiorcy:

  • przy odpowiednim przelewie (nadpłacie) należy nacisnąć przycisk rozlicz
  • wyświetli się formularz rozpisywania nadpłat, który należy odpowiednio uzupełnić
  • do zatwierdzenia zmian służy przycisk zapisz;

   Ważne! Należy pamiętać o każdorazowej weryfikacji daty rozliczenia nadpłaty.
   Aby rozliczyć całość nadpłaty należy tyle razy powtórzyć czynność rozliczenia przelewu (poprzez użycie przycisku rozlicz dla tej samej nadpłaty), ile w ramach danej transakcji wystąpiło tytułów przelewów. Jednocześnie wartość rozliczanej kwoty będzie ulegała zmniejszeniu (zarówno na formularzu, jak i na liście nadpłat) o uprzednio dokonane rozliczenia.

   Jeżeli całość kwoty nadpłaty zostanie rozliczona, wówczas wiersz zniknie z ekranu nadpłat, a rozliczone kwoty wyświetlą się na ekranie z listą przepływów.
 2. Nadpłaty pozasprawozdawcze wprowadzone, jako nieokreślona wpłata od Odbiorcy, których ewidencja może przebiegać na dwa sposoby:
  • korzystając z przycisku kwota została zwrócona nadawcy należy:
   • za pomocą filtrów znaleźć odpowiednie kwoty (powinny wyświetlić się dwa wpisy na tę samą kwotę z przeciwstawnymi znakami)
   • zweryfikować czy wpłata jest widoczna na liście nadpłat i zaewidencjonowana, jako nieokreślona wpłata od Odbiorcy (oczekująca).
   • zweryfikować czy zwrot jest widoczny na liście nadpłat i zaewidencjonowany, jako zwrot nieokreślonej wpłaty od Odbiorcy.
   • potwierdzić za pomocą przycisku kwota została zwrócona nadawcy. Wówczas nazwa przepływu pozasprawozdawczego zmieni się z nieokreślona wpłata od Odbiorcy (oczekująca) na nieokreślona wpłata od Odbiorcy (zwrócona), nadpłata zostanie rozliczona, natomist z kolumny operacje znikną przyciski umożliwiające rozliczenie.
  • za pomocą przycisku rozlicz – wówczas, następuje przekierowanie na formularz rozpisywania nadpłat, który pozwala na rozpisanie wpłaty zgodnie ze stanem faktycznym (tj. z odpowiednią datą, kwotą, do Umowy z OO)