Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikWynagrodzenie PFNaliczanie wynagrodzenia kwartalnego PF – za bieżący kwartał, tzw. ścieżka zwykła

Naliczanie wynagrodzenia kwartalnego PF – za bieżący kwartał, tzw. ścieżka zwykła

Wraz z końcem kolejnego kwartału należy przygotować naliczenie wynagrodzenia za ostatni kwartał.

W tym celu należy wejść na podsumowanie informacji o danej Umowie PF z BGK.

Należy wejść na listę Umów klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Pośrednik > Umowy PF z BGK

Na ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniej Umowy.

W polu Wynagrodzenie kwartalne w umowach PF z BGK znajdują się dwa przyciski:

  • nalicz za RRRR/Q/X (w kolejnych kwartałach nazwa będzie się zmieniać) – pozwala na obliczenie wynagrodzenia za obecny kwartał (nie ma możliwości jego edycji) – po naciśnięciu wynagrodzenie zostanie automatycznie obliczone dla tego kwartału, oraz nastąpi przekierowanie na ekran podsumowania Wynagrodzenia kwartalne w umowach PF z BGK;
  • nalicz za kwartał... pozwala na obliczenie wynagrodzenia za dowolny kwartał, w którym wystąpiły rozliczone transakcje mające wpływ na jego wysokość. Po wybraniu opcji nalicz za kwartał… wyświetli się formularz z wypełnionym polem Umowy PF z BGK (zaznaczone kolorem) i niezbędnym do wypełnienia polem kwartał. Po dokonaniu odpowiedniego wyboru oraz zatwierdzeniu za pomocą przycisku dodaj wynagrodzenie zostanie naliczone, a użytkownik przeniesiony na ekran podsumowania danej Umowy. W polu Wynagrodzenie kwartalne w umowach PF z BGK pojawi się nowy wiersz - dotyczący kwartału, za który dokonano naliczenia, z wartością zerową. Wartość ta ulega zmianie w momencie zawnioskowania wynagrodzenia. Aby przejść dalej należy kliknąć (całka) przy dodanym wierszu. Wyświetlony zostanie ekran podsumowania Wynagrodzenia kwartalne w umowach PF z BGK.