Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikWynagrodzenie PFPrzenoszenie górki/dołka (powstałych różnic) do zamkniętego kwartału

Przenoszenie górki/dołka (powstałych różnic) do zamkniętego kwartału

Różnice w wynagrodzeniu powstały np. w 2017Q3. Jednak na podstawie ustaleń zapadła decyzja by różnicę zaksięgować w przeszłym już wynagrodzeniu za 2017Q4. Aktualnie kwartał ten jest już zamknięty – nie będzie do niego robione bieżące naliczenie (tj. ścieżka zwykła).

Aby przenieść różnicę należy mieć na ekranie otwarte naliczenie wynagrodzenia. Należy więc wejść na podsumowanie odpowiedniej umowy, następnie z sekcji "Wynagrodzenia kwartalne w umowach PF z BGK" przy kwartale w którym należy uwzględnić różnicę (tj. przykładowo 2017Q4) kliknąć w całkę co spowoduje przejście na ekran podsumowania Wynagrodzenia kwartalne w umowach PF z BGK. Tam należy kliknąć przycisk [ nalicz ponownie za ten kwartał, tj. 2017Q4 ].

Powyższe zostanie zaktualizowane dla każdego produktu (jeśli dotyczy).

Wynagrodzenie zostanie naliczone jednak należy pamiętać, że nie pojawi się ono na ekranie jeśli będzie identyczne z dotychczasowym naliczeniem.

Nie mogą istnieć dwa identyczne naliczenia jedno po drugim dla tej samej umowy/ produktu.

Nie mogą istnieć dwa niezawnioskowane naliczenia dla tej samej umowy/ produktu.

Sytuacja I – nowe naliczenie nie było identyczne zostało dodane

Po dodaniu nowych wartości naliczenia na ekranie Wynagrodzenia kwartalne w umowach PF z BGK dalsze postępowanie jest analogiczne jak do zwykłej ścieżki. Kwotę przeniesień należy odpowiednio wpisać podczas edycji otwartego wyliczenia, po zatwierdzeniu całość wynagrodzenia zostanie uwzględniona.

Sytuacja II – nowe naliczenie było identyczne w stosunku do ostatniego i nie zostało zapisane

W tej sytuacji należy wymusić powstanie kopii ostatniego naliczenia poprzez naciśnięcie przycisku [ powiel ostatnie naliczenie ], który znajduje się na ekranie Wynagrodzenia kwartalne w umowach PF z BGK. Po jego wybraniu pojawi się nowe naliczenie identyczne z poprzednim (tj. bez żadnych różnic w kwocie wynagrodzenia naliczonego – ale będzie to naliczenie otwarte. Należy uruchomić jego edycję i wprowadzić odpowiednie zmiany w polach "przeniesienie podstawowe" oraz "przeniesienie oparte na wynikach" oraz zatwierdzić zmieniając pole "zawnioskowana" z wartości z "tick" na "tick". Następnie zapisać zmiany.