Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikPośrednicy FinansowiMetody kontaktu z Pośrednikiem Finansowym

Metody kontaktu z Pośrednikiem Finansowym

W celu dodania metody kontaktu z Pośrednikiem Finansowym (dalej PF), należy wejść na podsumowanie informacji o wybranym Pośredniku.

W tym celu należy wejść na listę Pośredników Finansowych klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Pośrednik > Pośrednicy.

Na ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniego Pośrednika.

Poszczególne metody kontaktu można dodać korzystając z dwóch lokalizacji na ekranie:

  1. Wybierając przycisk Metody kontaktu z PF, który znajduje się obok tytułu ekranu. Proces wprowadzania danych należy rozpocząć wybierając przycisk Dodawanie metody kontaktu.

  2. Obok tytułu pola Metody kontaktu z PF należy wybrać przycisk Dodawanie metody kontaktu.

Na ekranie wyświetli się formularz, który należy uzupełnić podając odpowiednio w treści numer lub adres; w uwagach wprowadzić formę kontaktu np. telefon sekretariat, e-mail oraz dowolne uwagi/komentarze. Należy pamiętać, aby poszczególna informacja kontaktowa wprowadzona została w oddzielnym wierszu.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

W celu dodania danych oraz ich bieżącej weryfikacji na liście służy przycisk zapisz i wróć do poprzedniego ekranu. Wówczas po zaakceptowaniu wprowadzonych wartości wyświetli się lista z wprowadzonymi w ramach danej umowy metodami kontaktu z Pośrednikiem Finansowym.

Istnieje również możliwość kontynuacji wprowadzania danych bez automatycznego przeniesienia do ekranu z listą. W tym celu z listy rozwijalnej należy wybrać zapisz i wróć do tego ekranu.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj metodę kontaktu.