Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikPośrednicy FinansowiDodawanie osób od PF

Dodawanie osób od PF

W celu dodania właściciela, reprezentanta, prokurenta lub pracownika Pośrednika Finansowego (dalej PF) należy wejść na podsumowanie informacji o danym Pośredniku.

W tym celu należy wyświetlić listę Pośredników Finansowych klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Pośrednik > Pośrednicy.

Na ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniego Pośrednika.

Poszczególne osoby można dodawać korzystając z dwóch lokalizacji na ekranie:

  1. Wybierając przycisk Osoby od PF, który znajduje się obok tytułu ekranu. Proces wprowadzania danych należy rozpocząć wybierając przycisk Dodawanie osoby
  2. Obok tytułu pola Osoby od PF należy wybrać przycisk Dodawanie osoby

Na ekranie wyświetli się formularz, który należy odpowiednio uzupełnić.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, aby odpowiednio uzupełnić zakładkę Beneficjent rzeczywisty (jeśli dotyczy).

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

W celu dodania danych oraz ich bieżącej weryfikacji na liście służy przycisk zapisz i wróć do poprzedniego ekranu. Wówczas po zaakceptowaniu wprowadzonych wartości wyświetli się lista z wprowadzonymi w ramach danego Pośrednika Finansowego osobami.

Istnieje również możliwość kontynuacji wprowadzania danych bez automatycznego przeniesienia do ekranu z listą. W tym celu z listy rozwijanej należy wybrać zapisz i wróć do tego ekranu.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj osobę.