Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikPrzepływy finansowe PFMasowe importowanie przepływów

Masowe importowanie przepływów

Aby zaimportować przepływy należy w pierwszej kolejności dodać odpowiedni wyciąg za dany miesiąc, oraz wprowadzić występujące w jego ramach przelewy.

Wzór pliku do importu należy pobrać z POIF z zakładki Pośrednik > Wyciągi tygodniowe > wzór importu przepływów oraz odpowiednio uzupełnić.

Każdorazowo należy upewnić się czy przygotowywany plik jest aktualny pod względem merytoryki kolumn z plikiem umieszczonym w aplikacji.

W celu zaimportowania przepływów należy wyświetlić listę wyciągów tygodniowych klikając tutaj lub uruchomić ją poprzez menu: Pośrednik > Wyciągi tygodniowe.

Import można przeprowadzić korzystając z dwóch lokalizacji na ekranie:

  • Wybierając przycisk importuj przepływy, który znajduje się obok wybranego wyciągu, w ramach, którego chcemy zaimportować przepływy.
  • Wchodząc na podsumowanie informacji o danym wyciągu, za pomocą przycisku importuj przepływy, który znajduje się obok tytułu ekranu.

Na ekranie wyświetli się pole format zapisu danych, gdzie z listy rozwijalnej należy wybrać OO do PF według udziału pari passu [XLS]. Należy mieć na uwadze, importowany plik musi zostać przygotowany na wzorze pobranym z POIF przez opcję Wzór pliku do importu).

Następnie należy załączyć odpowiedni plik klikając w Wybierz plik.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.