Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikUczestnicyUczestnicy (wsparcie wyłącznie w ramach EFS)

Uczestnicy (wsparcie wyłącznie w ramach EFS)

Dla Umów zawartych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego konieczna jest ewidencja Uczestnika tj. osoby, która chce założyć bądź jest w trakcie procesu zakładania działalności gospodarczej, na które ma być przeznaczone otrzymane wsparcie.

Aby zaewidencjonować Uczestnika należy wyświetlić listę Uczestników klikając tutaj lub uruchomić z menu: Odbiorca > Uczestnicy.

Następnie należy wybrać przycisk dodaj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Na ekranie wyświetli się formularz, który należy odpowiednio uzupełnić.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.