Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikWnioski o Wypłatę WynagrodzeniaUtworzenie Wniosku o Wypłatę Wynagrodzenia

Utworzenie Wniosku o Wypłatę Wynagrodzenia

W celu utworzenia Wniosku należy wyświetlić listę Wniosków klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Pośrednik > Wnioski o Wypłatę Wynagrodzenia.

Następnie należy wybrać przycisk dodaj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Na ekranie wyświetli się formularz, który należy odpowiednio uzupełnić.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.