Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikWnioski o Wypłatę WynagrodzeniaKorekta Wniosku o Wypłatę Wynagrodzenia

Korekta Wniosku o Wypłatę Wynagrodzenia

Korektę dokumentu należy wykonać nie wcześniej, niż po otrzymaniu od Menadżera pisemnej informacji o braku jego akceptacji.

W celu wykonania korekty Wniosku o Wypłatę Wynagrodzenia należy wyświetlić listę Wniosków o Wypłatę Wynagrodzenia klikając tutaj lub uruchomić ją poprzez menu: Pośrednik > Wnioski o Wypłatę Wynagrodzenia.

Po wyświetleniu listy pierwotny dokument będzie miał status wycofany.

Jeżeli przy pierwotnym Wniosku o Wypłatę Wynagrodzenia wyświetlony zostanie inny status należy niezwłocznie powiadomić Menadżera wysyłając wiadomość na adres poif@bgk.pl.

Proces przygotowania korekty przebiega analogicznie jak dla każdego pierwotnego dokumentu.

W pierwszej kolejności należy dodać Wniosek o Wypłatę Wynagrodzenia.

Nie ma konieczności zaznaczania dodatkowej informacji, iż sporządzony dokument jest korektą.

Następnie zamknąć oraz wygenerować dokument.