Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikWnioski o Wypłatę TranszyUtworzenie Wniosku o Wypłatę Transzy

Utworzenie Wniosku o Wypłatę Transzy

W celu utworzenia Wniosku należy wyświetlić listę Wniosków klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Pośrednik > Wnioski o Wypłatę Transzy.

Następnie należy wybrać przycisk dodaj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Na ekranie wyświetli się formularz, który należy odpowiednio uzupełnić.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.