Podręcznik użytkownika

PodręcznikMenadżerDziałania promocyjneDziałania promocyjne - dodawanie

Działania promocyjne - dodawanie

W celu dodania informacji związanych z promocją należy wyświetlić listę Działań klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Sprawozd. Menedżer > Działania promocyjne.

Następnie należy wybrać przycisk dodaj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Na ekranie wyświetli się formularz, który należy odpowiednio uzupełnić.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.