Podręcznik użytkownika

PodręcznikMenadżerNabory na PFZgłoszenia do naboru na PF

Zgłoszenia do naboru na PF

W celu dodania zgłoszenia do naboru na Pośrednika Finansowego (dalej PF), należy wejść na podsumowanie informacji o wybranym naborze na PF.

W tym celu należy wejść na listę naborów na PF klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Menedżer > Nabory na PF.

Na ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniego naboru, a następnie wybrać przycisk Zgłoszenia do naboru na PF, który znajduje się obok tytułu ekranu.

Proces należy rozpocząć wybierając przycisk dodaj. Na ekranie wyświetli się formularz, który należy uzupełnić.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

W celu dodania danych oraz ich bieżącej weryfikacji na liście służy przycisk zapisz i wróć do poprzedniego ekranu. Wówczas po zaakceptowaniu wprowadzonych wartości wyświetli się lista z wprowadzonymi w ramach danego nabory zgłoszeniami.

Istnieje również możliwość kontynuacji wprowadzania danych bez automatycznego przeniesienia do ekranu z listą. W tym celu z listy rozwijanej należy wybrać zapisz i wróc do tego ekranu.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.