Podręcznik użytkownika

PodręcznikUwierzytelnianieLogowanie do programu

Logowanie do programu

W celu zalogowania się do programu należy uruchomić w przeglądarce adres programu wskazany Państwu przez administratora. Logowanie do programu jest dwuetapowe - na pierwszym ekranie podaje się tylko login do programu, na drugim ekranie - po weryfikacji loginu - podaje się hasło.

Login należy wprowadzić w całości małymi literami w pole oznaczone, jako Wprowadź login w poniższe pole. Poniżej pola do wpisania loginu może znajdować się pole służące do wyboru wersji językowej programu jaka ma zostać uruchomiona.

Po wpisaniu loginu należy kliknąć przycisk zaloguj.

Na drugim ekranie pojawi się żądanie wpisania hasła. Pola do wpisania hasła znajdują się poniżej napisu Wprowadź litery hasła w kolejne pola. Każdą literę hasła należy wpisywać oddzielnie w kolejne pola. Przy logowaniu nie można wpisywać wszystkich liter hasła, a jedynie te, o które prosi program.

Pola, w które należy wpisać literę hasła mają białe tło, pola w które litery hasła nie można wpisać mają szare tło.

Poniżej pola do wpisania liter hasła znajduje się link Zresetuj hasło do mojego konta pozwalający na zresetowanie hasła.

Najczęstsze problemy podczas logowania

  1. Sprawdź czy logujesz się na konto o poprawnym loginie.
  2. Upewnij się czy nie masz włączonego klawisza CapsLock lub też coś nie wciska klawisza Shift.
  3. Upewnij się czy wpisujesz poprawne litery hasła (pola szare należy uwzględnić w liczeniu kolejnych liter hasła).

Jeżeli powyższe punkty nie rozwiązują problemu skontaktuj się z administratorem.

Błędny login podczas logowania

Dodatkowo na tym ekranie ponad polem do wpisywania hasła znajduje się też pole do zmiany konta. Jest ono potrzebne wtedy gdy popełniony został błąd przy wpisywania hasła lub gdy ktoś inny logował się na tym samym komputerze na inne konto (wówczas etap wprowadzania loginu mógł zostać pominięty).

Aby wprowadzić inne hasło należy kliknąć przycisk zmień konto.