Podręcznik użytkownika

PodręcznikUwierzytelnianieWylogowywanie

Wylogowywanie

Wylogowywanie jest niezbędne aby utrzymać wysokie bezpieczeństwo korzystania z programu.

Szczególnie jeśli korzystają Państwo z komputera w miejscu, w którym dostęp do tego niego posiadają lub mogą posiadać inne osoby, np. w parku, restauracji, na lotnisku czy w szczególności w kawiarence internetowej.

Jeżeli po zakończonej pracy zostanie zamknięta przeglądarka, ale użytkownik nie wyloguje się z programu wówczas inna osoba może po ponownym uruchomieniu przeglądarki internetowej podjąć przerwaną pracę i uszkodzić dane.

Im mniej niepowołanych osób może uzyskać dostęp do komputera na którym pracujecie tym mniejsza konieczność wylogowywania i zamykania sesji.

Samoczynne wylogowanie

Jeżeli użytkownik nie przeprowadzi żadnej operacji w programie przez określony czas jego sesja zostanie automatycznie zakończona. Czas ten jest definiowany przez administratora dla wszystkich użytkowników a jego upływ widoczny jest na każdym ekranie wyświetlanym zalogowanemu użytkownikowi w zegarku oznaczonym jako zegar do końca sesji.

W momencie, w którym odliczanie czasu dojdzie do zera użytkownik zostanie automatycznie wylogowany. Na krótko przed wylogowaniem wyświetlony zostanie komunikat o zbliżającym się zakończeniu sesji umożliwiający jej przedłużenie. Jeśli komunikat zostanie zignorowany - po krótkim czasie użytkownik zostanie wylogowany.

Pamiętaj! Automatyczne wylogowanie powoduje utratę niezapisanych zmian w formularzach.

Aby powrócić do programu po automatycznym wylogowaniu należy tylko zalogować się na swoje konto.

Wylogowanie spowodowane konfliktem

Jeżeli użytkownik zaloguje się do programu na innym komputerze wówczas automatycznie zostanie wylogowany z innego komputera, na którym użytkownik pracował wcześniej.

Na jednym koncie może pracować w danym momencie wyłącznie jeden użytkownik. Jeśli sesję do danego konta uruchomiona zostanie z innego komputera powstanie konflikt, który spowoduje wylogowanie wcześniejszej sesji.