Podręcznik użytkownika

PodręcznikUwierzytelnianieZmiana hasła do konta użytkownika

Zmiana hasła do konta użytkownika

Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany hasła do programu.

Zmiany można dokonać klikając tutaj lub uruchamiając z menu: Konfiguracja > Zmiana hasła użytkownika.

Na ekranie wyświetli się formularz, który należy odpowiednio uzupełnić.

@todo zasady @todo ramka bezpieczeństwa

Do zatwierdzenia zmiany hasła służy przycisk zapisz.