Podręcznik użytkownika

PodręcznikPodstawowe informacje o programieKontakt z administratorem

Kontakt z administratorem

Jeżeli w trakcie pracy napotkasz problem, którego nie rozwiązuje niniejsza instrukcja lub też potrzebujesz dodatkowego wsparcia technicznego - skontaktuj się z administratorem programu wysyłając wiadomość na adres e-mail: poif@bgk.pl wraz ze szczegółowym opisem przypadku, czytelnym zrzutem ekranowym (niepomniejszonym, umieszczonym w treści wiadomości) oraz załącznikami np. plikami transportowymi (jeśli dotyczy).

Pamiętaj, aby w tytule wiadomości podać numer Umowy, której sprawa dotyczy oraz krótką informację o zgłaszanym problemie (np. „2/RPXX/XXXXX/201X/X/DIF/0XX – brak możliwości wprowadzenia transakcji”).

Po rozwiązaniu problemu odpiszemy lub oddzwonimy.