Podręcznik użytkownika

PodręcznikPraca z ekranamiPraca z formularzami (edycji i dodawania)Ustawianie wpisów wg pola kolejność

Ustawianie wpisów wg pola kolejność

W szeregu miejsc programu możliwe jest sortowanie wpisów z bazy danych do ich prezentacji według kolejności zadanej przez użytkownika.

Do jej ustalenia używa się pola kolejność, w które można wpisywać dowolną liczbę dodatnią.

Rekordy są później sortowane zgodnie ze wzrostem tej liczby, tj. rekordy o małej wartości w polu kolejność pojawiają się wyżej niż rekordy o dużej wartości w polu kolejność.

Ustalenie kolejności odbywa się poprzez uruchomienie edycji danego rekordu, a następnie wpisaniu oczekiwanej kolejności do pola temu służącego.

Automatyczne przeliczanie

Program zapewnia odpowiednią separację poszczególnych wpisów o zadanej przez programistę wielkości - zazwyczaj o wielkości jeden. Oznacza to, że:

 • wpis ABC będzie mieć w polu kolejność wartość 1,
 • wpis ZX będzie mieć w polu kolejność wartość 2,
 • wpis DGH będzie mieć w polu kolejność wartość 3.

Jeżeli nowy wpis (np. KJL) ma zostać wstawiony na samym początku - należy przypisać mu wartość zero w polu służącym do wpisywania kolejności. Po zapisaniu formularza kolejność wszystkich elementów zostanie automatycznie przeliczona i będzie wyglądać następująco:

 • wpis KJL będzie mieć w polu kolejność wartość 1,
 • wpis ABC będzie mieć w polu kolejność wartość 2,
 • wpis ZX będzie mieć w polu kolejność wartość 3,
 • wpis DGH będzie mieć w polu kolejność wartość 4.

Jeżeli zaistnieje potrzeba dodania nowego wpisu GKO pomiędzy ABC a ZX wówczas należy w polu kolejność wprowadzić wartość pomiędzy 2 a 3, np. 2.5 (koniecznie z kropką, a nie z przecinkiem). Nowa kolejność po automatycznym przeliczeniu wyglądać będzie następująco:

 • wpis KJL będzie mieć w polu kolejność wartość 1,
 • wpis ABC będzie mieć w polu kolejność wartość 2,
 • wpis GKO będzie mieć w polu kolejność wartość 3,
 • wpis ZX będzie mieć w polu kolejność wartość 4,
 • wpis DGH będzie mieć w polu kolejność wartość 5.

Jeżeli zaistnieje potrzeba dodania nowego wpisu XXX na samym końcu wówczas należy w polu kolejność wprowadzić wartość dowolnie większą od 5. Nowa kolejność po automatycznym przeliczeniu wyglądać będzie następująco:

 • wpis KJL będzie mieć w polu kolejność wartość 1,
 • wpis ABC będzie mieć w polu kolejność wartość 2,
 • wpis GKO będzie mieć w polu kolejność wartość 3,
 • wpis ZX będzie mieć w polu kolejność wartość 4,
 • wpis DGH będzie mieć w polu kolejność wartość 5.
 • wpis XXX będzie mieć w polu kolejność wartość 6.

Często podczas dodawania nowego elementu do tabeli objętej definiowaniem kolejności rekordów w wyżej opisany sposób pole "kolejność" jest automatycznie wypełnione wartością 999 jako wartością zapewniającą pojawienie się nowego rekordu na końcu listy.