Podręcznik użytkownika

PodręcznikPraca z ekranamiPraca z listamiPrzejście do listy standardowej (ogólnej, nieosobistej)

Przejście do listy standardowej (ogólnej, nieosobistej)

W każdym momencie Użytkownik może wyświetlać zarówno listy osobiste jak i ogólne.

Całość dostępna jest z poziomu menu programu. Po najechaniu kursorem myszki na link prowadzący do listy pierwotnej (na podstawie której powstała lista osobista) rozwinie się menu dodatkowe z listą list osobistych utworzonych dla tej listy pierwotnej.

Kliknięcie na jedną z list osobistych spowoduje przekierowanie na wybraną listę osobistą.

Kliknięcie nad rozwijanym menu – w nazwę listy pierwotnej – spowoduje wyświetlenie listy pierwotnej.