Podręcznik użytkownika

PodręcznikPraca z ekranamiPraca z listamiZmiana zakresu wyświetlanych informacji

Zmiana zakresu wyświetlanych informacji

Użytkownik może zmienić indywidualnie zakres wyświetlanych na ekranie kolumn, a pozwala na to przycisk columnPicker. Z wyświetlonej po jego wybraniu listy należy zaznaczyć te, które mają być widoczne na ekranie docelowym klikając na poszczególne tytuły kolumn.

Zaznaczone elementy, których zakres poszerzy docelowy ekran oznaczone zostaną symbolem tick.

W celu pomniejszenia liczby kolumn tak, aby dane z wybranego zakresu nie wyświetlały się na ekranie docelowym należy odznaczyć wybrane elementy symbolem tick. Wówczas zostaną one oznaczone cross.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk aktualizuj.