Podręcznik użytkownika

PodręcznikPraca z ekranamiPraca z listamiTworzenie listy osobistej

Tworzenie listy osobistej

W pierwszej kolejności należy uruchomić ekran z listą, na bazie której ma być utworzona lista osobista.

Następnie wprowadzić dowolne ustawienia odnośnie układu kolumn, ograniczeń oraz sortowania.

Po upewnieniu się, że jej zawartość odpowiada potrzebom Użytkownika, wybrać ikonkę columnPicker znajdującą się w prawym górnym rogu listy (nie ekranu).

W białym polu podać nazwę listy osobistej (z uwzględnieniem informacji co do nazw list zawartych w instrukcji) następnie nacisnąć zapisz.

Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na nową listę osobistą.

Należy pamiętać, że lista osobista nie powoduje zamrażania danych, a jedynie pozwala na zapisanie ich widoku w odpowiedniej konfiguracji. Lista osobista pozwala na szybki dostęp do wybranego wcześniej układu danych, a nie na zrzut zestawienia danych na dany moment czasowy.