Podręcznik użytkownika

PodręcznikPraca z ekranamiPraca z listamiListy osobiste, czyli zapisany spersonalizowany widok na ekranie

Listy osobiste, czyli zapisany spersonalizowany widok na ekranie

Funkcjonalność pozwala na tworzenie przez Użytkownika list personalnych (dostępnych wyłącznie dla użytkownika, który je stworzył).
Listy personalne są tworzone na podstawie dowolnej listy źródłowej przez nałożenie:

  • innych zestawów kolumn,
  • dodatkowych ograniczeń,
  • własnego sortowania.

Dzięki listom osobistym możliwe jest przygotowanie własnych układów danych i powrót do nich w dowolnym momencie w przyszłości.
Nazwa listy osobistej może składać się z:

  • liter od a do z małych oraz dużych (ale bez polskich znaków, tj. ą, ś, ó, itd.),
  • cyfr,
  • znaku myślnik (-) oraz podkreślnik (_).

Użycie innych znaków niż wskazane powyżej jest niemożliwe, a takie znaki zostaną zastąpione myślnikami.
Polskie znaki użyte w liście zostaną zastąpione ich odpowiednikami.
Nie można powtarzać myślników obok siebie, tj. zapis z dwoma myślnikami (--) zostanie zastąpiony na jeden myślnik (-).
Myślniki nie mogą zaczynać ani kończyć nazwy listy.