Podręcznik użytkownika

PodręcznikPraca z ekranamiPraca z listamiKasowanie listy osobistej

Kasowanie listy osobistej

Listę osobistą można w dowolnym momencie skasować poprzez kliknięcie ikony columnPicker znajdującą się w prawym górnym rogu listy (nie ekranu).