Podręcznik użytkownika

PodręcznikPraca z ekranamiPraca z listamiEdycja i przywracanie listy osobistej

Edycja i przywracanie listy osobistej

Listę osobistą można dowolnie edytować zmieniając kolumny, ograniczenia lub sortowanie.

Po dokonaniu zmian istnieje możliwość ponownego zapisania listy wybierając columnPicker.

Po naciśnięciu ikonki pojawi się pole do wpisania nazwy listy osobistej, domyślnie wypełnione nazwą aktualnie wyświetlanej listy.

Jeśli nazwa nie zostanie zmieniona to dokona się nadpisanie widoku danych i ustawień aktualnej listy.

W przypadku wprowadzenia nowej nazwy stworzy się w ten sposób kolejną, nową listę osobistą.

Wybór ikony columnPicker w dowolnym momencie, znajdującej się w prawym górnym rogu listy (nie ekranu) spowoduje przywrócenie listy osobistej do stanu według ostatniego zapisu.