Podręcznik użytkownika

PodręcznikPraca z ekranamiPraca z listamiPrzywracanie domyślnych ustawień widoku tabeli

Przywracanie domyślnych ustawień widoku tabeli

Aby przywrócić zakres widocznych w tabeli kolumn do ustawień domyślnych należy użyć przycisku columnPicker.